Kup produkty Dahua
i odbierz pieniądze!


Promocja, jakiej jeszcze nie było! Kup produkty firmy Dahua za minimum 4 000 zł netto, otrzymasz kartę podarunkową Media Markt o wartości 300 zł.


Promocja trwa do 30.11.2020

lub do wyczerpania nagród.

Koniec promocji za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zobacz więcej

Ilość kart podarunkowych pozostałych do rozdania:

186

O PROMOCJI

Promocja, jakiej jeszcze nie było! Jeżeli dokonasz jednorazowego zakupu produktów firmy Dahua za minimum 4 000 zł netto, otrzymasz kartę podarunkową Media Markt o wartości 300 zł. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.


Nie czekaj – zapisz się już teraz! Oferta skierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Promocja trwa do 30.11.2020 lub do wyczerpania nagród.Uwaga! W ciągu każdego miesiąca możesz tylko raz wziąć udział w promocji.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin promocji

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Krok pierwszy

Kup produkty marki Dahua na iVolta.pl

Odbierz kartę podarunkową

Media Markt

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY
WZIĄĆ UDZIAŁ PROMOCJI?

Formularz zgłoszeniowy
Sklep iVolta.pl

W ciągu 14 dni roboczych od daty zapłaty za zamówiony towar, otrzymasz kartę podarunkową Media Markt o wartości 300zł.

Krok drugi

Krok trzeci

Nie zwlekaj promocja trwa do 30.11.2020.

Ilość kart ograniczona.

Zapisz się już teraz!

Informacja marketingowa

Weź udział w promocji

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.


„Kup produkty Dahua i odbierz pieniądze!


§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (zwani dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 23.10.2020 r. do 30.11.2020 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli nagród. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5.Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania nagród.

1. Warunkiem wzięcia udziału z Promocji jest:

a. zgłoszenie chęci udziału w Promocji poprzez dostępny formularz rejestracyjny.


b. dokonanie jednorazowego zakupu urządzeń marki Dahua w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl, w okresie trwania Promocji na wartość minimum 4000 zł netto.

2. Uczestnicy, który dokonali jednorazowego zakupu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, oraz spełnili pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie otrzymają Nagrodę w postaci

  • karty podarunkowej do Media Markt o wartości 300 zł brutto.

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w ciągu każdego miesiąca, w którym trwa Promocja.


4. Nagroda wyżej wymieniona zostanie wręczone lub wysłana Uczestnikowi, w ciągu 14 dni roboczych od daty zapłaty za zamówiony towar oraz pod warunkiem braku przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o.


5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§3. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jego warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.