Promocja kończy się się:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Zobacz Nagrody
Produkty promocyjne

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub nagród

Informacja marketingowa

ODBIERAJ PREZENTY

PRZY ZAKUPACH HIKVISION

Regulamin

Zrób zakupy za minimum 500 zł netto

i odbierz atrakcyjny prezent!


Nagrody dostępne są dla zalogowanych

klientów B2B.

Kamizelka BHP

VOHDX172

Kamera Multi-HD typu bulet

Zestaw wierteł

Polar

Zrób zakupy za

min 500zł netto

Zrób zakupy za

min 1000zł netto

Zrób zakupy za

min 1500zł netto

Zestaw bitów

Kask BHP

Zestaw akcesoriów 40szt

Zrób zakupy za

min 2000zł netto

Zrób zakupy za

min 2000zł netto

Zrób zakupy za

min 5000zł netto

Dalmierz laserowy

VOHDX172

Kamera Multi-HD typu bulet

Szlifierka kątowa

Kamera Inspekcyjna

Zrób zakupy za

min 10 000zł netto

Zrób zakupy za

min 10 000zł netto

Zrób zakupy za

min 20 000zł netto

Wiertarko-wkrętarka

VOHDX172

Kamera Multi-HD typu bulet

Szlifierka kątowa akumulatorowa

Wiertarko-wkrętarka

Zrób zakupy za

min 20 000zł netto

Zrób zakupy za

min 30 000zł netto

Zrób zakupy za

min 30 000zł netto

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.


„Odbieraj prezenty przy zakupach HIKVISION"


§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (zwani dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 15.02.2020 r. do 31.03.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli produktów promocyjnych lub puli produktów HIKVISION. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany puli produktów promocyjny w czasie trwania promocji.


6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania nagród.

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

a. zgłoszenie chęci udziału w Promocji poprzez dostępny formularz rejestracyjny pod adresem: https://promo.ivolta.pl/hik_promo


b. dokonywanie zakupów wybranych urządzeń marki HIKVISION w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach terenowych firmy VOLTA, w okresie trwania Promocji. Aktualna lista wybranych produktów HIKVISION będzie dostępna w okresie trwania promocji pod adresem: https://ivolta.pl/all/?fltr%5Bq%5D=PROMHIKQ1

2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów HIKVISION, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie może zakupić wybrany promocyjny produkt podany w tabeli poniżej w cenie specjalnej 1zł. Warunkiem uzyskania możliwości zakupu w cenie promocyjnej jest osiągnięcie poziomu zakupów wybranych produktów HIKVISION:

 • Kamizelka BHP przy zakupach za min. 500zł netto.
 • Zestaw wierteł D-00795 Makita przy zakupach za min. 1000zł netto.
 • Polar przy zakupach za min. 1500zł netto.
 • Kask BHP przy zakupach za min. 2000zł netto.
 • Zestaw bitów B-28606 Makita przy zakupach za min. 2000zł netto.
 • Zestaw akcesoriów 40szt P-90283 Makita przy zakupach za min. 5 000zł netto.
 • Dalmierz laserowy LD030P Makita przy zakupach za min. 10 000zł netto.
 • Szlifierka kątowa GA5030 Makita przy zakupach za min. 10 000zł netto.
 • Kamera inspekcyjna 77-363 / 77363-STHT0 Stanley przy zakupach za min. 20 000zł netto.
 • Wiertarko-wkrętarka DF457DWE Makita przy zakupach za min. 20 000zł netto.
 • Szlifierka kątowa akumulatorowa DGA513RFJ Makita przy zakupach za min. 30 000zł netto.
 • Wiertarko-wkrętarka PH - DDF458RF3J Makita przy zakupach za min. 30 000zł netto.

3. Produkty promocyjne wymienione w pkt 2 zostaną przekazane Uczestnikowi, w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji. Warunkiem przekazania produktu promocyjnego jest brak przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany produktów promocyjnych na inne o podobnej wartości pieniężnej i funkcjonalnej w przypadku wyczerpania pierwotnej puli promocyjnej.


5. Organizator zastrzega możliwość wymiany nagrody na inną o podobnej wartości pieniężnej i funkcjonalnej w przypadku wyczerpania pierwotnej puli nagród


6. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów w okresie trwania promocji.


7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§3. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jej warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.