Volta ponownie rozdaje prezenty!

PRAKTYCZNE PREZENTY

za zakup systemów Videodomofonowych

firmy Hikvision

Zobacz Regulamin
Zobacz Ofertę

Promocja trwa do 31 sierpnia 2021 r., a ze szczegółowymi warunkami możecie się zapoznać w Regulaminie

Tym razem mamy dla Was, między innymi, elektronarzędzia firmy Makita oraz zestawy wideodomofonowe Hikvision, w tym niezwykle popularne wśród użytkowników rozwiązania z serii “Villa” 2 generacji.

PRAKTYCZNE PREZENTY

Min. wartość zakupów 5000zł netto

Min. wartość zakupów

10 000zł netto

Min. wartość zakupów

14 000zł netto

Szlifierka MAKITA GA5030

Stacja zew. DS-KV6113-PE1 + Monitor DS-KH6320-WTE1/EU

Monitor Android DS-KH9310-WTE1

Min. wartość zakupów

18 000zł netto

Min. wartość zakupów

20 000zł netto

Stacja zew. DS-KV8413-WME1/Surface + Monitor DS-KH6320-WTE1/EU

Wiertarko-Wkrętarka

MAKITA PH - DDF458RF3J

REGULAMIN PROMOCJI

3. Uczestnik:

- ma prawo wyboru Nagrody po zakończeniu okresu Promocji – wówczas pod uwagę będą brane zakupy zrealizowane podczas całego okresu trwania Promocji


4. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi, w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia Promocji . Wymagane jest uregulowanie zapłaty za zakupione produkty oraz brak przeterminowanych należności

względem firmy Volta Sp. z o.o.


5. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne o podobnej wartości pieniężnej i funkcjonalnej w przypadku wyczerpania pierwotnej puli Nagród.


6. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów w okresie trwania promocji.


7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


8. Produkty kupione podczas trwania promocji i do niej zaliczane nie podlegają zwrotowi po odebraniu nagrody.

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania Nagród.

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:


Dokonywanie zakupów urządzeń Vidoedomofonowych marki HIKVISION w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach firmy Volta, w okresie trwania Promocji. Aktualna lista produktów Vidoedomofonowych HIKVISION będzie dostępna w okresie trwania promocji pod adresem:

Lista Produktów Wideodomofonów Hikvision


2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów Vidoedomofonowych HIKVISION, w ustalonym okresie za minimalne wartości podane w poniższej tabeli, oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie może zakupić wybraną Nagrodę podaną w tabeli w cenie 1zł. netto.

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (zwanych dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń. W Promocji nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą hurtową lub detaliczną urządzeń systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli Nagród lub puli produktów Hikvision. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.

„PRAKTYCZNE PREZENTY za zakup systemów Videodomofonowych firmy Hikvision"

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do Nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jej warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.

§3. Postanowienia końcowe