SEZON NA DAHUA

Rób zakupy i otrzymuj nagrody

ZOBACZ NAGRODY
SKLEP IVOLTA.PL

REGULAMIN promocji

dla Klientów Volta Sp. z o.o.


„Sezon na nagrody za zakupy produktów Dahua”

§1. Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (zwani dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 27.04.2020 r. do 30.06.2020 r.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli nagród. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.


§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania nagród.


1. Warunkiem wzięcia udziału z Promocji jest dokonanie jednorazowego zakupu urządzeń marki Dahua.


2. Uczestnik, który dokona jednorazowego zakupu w jednym z poniżej wskazanych progów (Próg zakupowy), oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie otrzyma możliwość zakupu za 1 zł netto nagrody rzeczowej uzależnionej od wartości jednorazowego zakupu zgodnie z poniższym zestawieniem:  • zakup za min. 500 zł. netto – nagroda rzeczowa: hamak ogrodowy lub chusta ochronna na twarz lub torba termiczna.
  • zakup za min. 1000 zł netto – nagroda rzeczowa: zestaw akcesoriów do grilla lub Scyzoryk victorinox lub PowerBank Xiaomi 20 000mAh.
  • zakup za min. 2000 zł netto – nagroda rzeczowa: wkrętarka BOSCH IXO lub Kurtka Softshell Regatta lub torba sportowa turystyczna ASICS.
  • zakup za min. 3000 zł netto – nagroda rzeczowa: wideorejestrator XIAOMI Yi Dash Camera lub leżak składany lub karta podarunkowa do Decathlon lub Media Markt lub Castorama o wartości 200 zł brutto.
  • zakup za min. 4500 zł netto - nagroda rzeczowa: głośnik JBL Flip 4 lub trampolina do ogrodu lub karta podarunkowa do Decathlon lub Media Markt lub Castorama o wartości 400 zł brutto.
  • zakup za min. 6000 zł netto - nagroda rzeczowa: grill węglowy lub Xiaomi Redmi Note 8 PRO lub karta podarunkowa do Decathlon lub Media Markt lub Castorama o wartości 1000 zł brutto.
  • zakup za min. 12000 zł netto - nagroda rzeczowa: grill gazowy lub zestaw wypoczynkowydo ogrodu lub karta podarunkowa do Decathlon lub Media Markt lub Castorama o wartości 2500 zł brutto.

4. Nagrody wyżej wymienione zostaną wręczone lub wysłane Uczestnikom, w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłaty za zamówiony towar oraz pod warunkiem braku przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o.


5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.


6. Progi zakupowe nie sumują się. Dokonując zakupu na określonym Progu Zakupowym nie ma możliwości odbioru nagrody z innych progów.


7. W przypadku braku nagród spowodowanego wyczerpaniem zapasów magazynowych organizator promocji zastrzega sobie prawo do wydania innych nagród ze zbliżoną funkcjonalnością do wskazanych w niniejszej promocji.


§3. Postanowienia końcowe.


1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jego warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.

Informacja marketingowa

Chcesz wziąć udział w promocji?

Zapisz się!