Odbieraj bony podarunkowe na iVolta!

Zobacz Regulamin
Zobacz Ofertę

Promocja trwa do 31.12.2021 r., ze szczegółowymi warunkami możecie się zapoznać w Regulaminie

Sezon instalacyjny w pełni, a my dbamy o to, żebyście zawsze korzystali ze sprzętu najlepszej jakości.

Od dzisiaj top modele z naszej oferty SSWiN są do Waszej dyspozycji, a w bonusie do zakupów.


- czeka na Was wyjątkowy prezent!

Karta Podarunkowa Castorama lub Voucher na zakupy na iVolta.pl

Informacja marketingowa

Za zakupy sprzętu dedykowanego do systemów alarmowych (SSWIN) następujących producentów:

Prezenty:

Min. wartość zakupów

2 000zł netto

Min. wartość zakupów

2 000zł netto

Karta podarunkowa o wartości 100zł

Voucher na zakupy o wartości 150zł

Min. wartość zakupów

4 000zł netto

Min. wartość zakupów

4 000zł netto

Karta podarunkowa o wartości 200zł

Voucher na zakupy o wartości 250zł

Min. wartość zakupów

8 000zł netto

Min. wartość zakupów

8 000zł netto

Karta podarunkowa o wartości 300zł

Voucher na zakupy o wartości 400zł

Min. wartość zakupów

12 000zł netto

Min. wartość zakupów

12 000zł netto

Karta podarunkowa o wartości 400zł

Voucher na zakupy o wartości 500zł

Min. wartość zakupów

20 000zł netto

Min. wartość zakupów

20 000zł netto

Karta podarunkowa o wartości 500zł

Voucher na zakupy o wartości 600zł

Regulamin Promocji

2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów o których mowa w punkcie 1b niniejszego paragrafu, oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie może otrzymać przedpłaconą kartę podarunkową Castorama o kwocie wynikającej z poniższej tabeli

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania Nagród.

a. zgłoszenie chęci udziału w promocji poprzez dostępny formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: link


b. dokonanie w okresie trwania promocji zakupów urządzeń z zakresu SSWIN (systemy alarmowe) następujących marek: Yotogi, Texecom, SATEL, Risco, DSC, ROPAM, Bosch, OPTEX, HIKVISION, Alarmtech, Pyronix w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach firmy Volta.


Aktualna lista produktów objętych promocją jest dostępna na stronie www.ivolta.pl pod linkiem: link


c. Uczestnik przy wypełnieniu formularza musi zadeklarować jaką nagrodę wybiera.

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych

(zwanych dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 03.11.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli nagród lub produktów objętych promocją. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w czasie trwania promocji. Są dostępne dwa sposoby rozliczenia uczestnictwa:


3a. Uczestnik dokonuje zakupów do dnia zakończenia promocji. W tym przypadku wartość zakupów jest naliczana od pierwszego dnia danego miesiąca w którym nastąpiła rejestracja Uczestnika do dnia 31 grudnia 2021r.


3b. Uczestnik podejmuje decyzję o rozliczeniu zakupów w dowolnym dniu po osiągnięciu danego progu uprawniającego do odbioru nagrody. W tym przypadku wartość zakupów jest naliczana od pierwszego dnia danego miesiąca w którym nastąpiła rejestracja Uczestnika do dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu uczestnictwa w Promocji.


4. Wymieniona w punkcie 2 Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi, w ciągu 14 dni roboczych od daty zapłaty za zamówiony towar oraz pod warunkiem braku przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o. Odbiór nagrody następuje na podstawie potwierdzenia odbioru podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika Promocji.


5. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów w okresie trwania promocji.


6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


7. Uczestnik ma 30 dni kalendarzowych na odbiór nagrody w najbliższym oddziale, od poinformowania go przez jego opiekuna.

§3. Postanowienia końcowe

1. Warunkiem wzięcia udziału z promocji jest

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jego warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.


4. Voucher może być zrealizowany podczas jednego zamówienia, którego kwota netto wynosi minimum - wartość vouchera + 1zł."Odbieraj bony podarunkowe na iVolta!"